Hotel Opera - 40 pokojů /100 lůžek 

Jaroměřice nad Rokytnou

 Města v  blízkém okolí s dojezdem do 30 min

Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Náměšť nad Oslavou, Jemnice, Hrotovice, Třebíč, Jevišovice 

CENÍK

 

 

7 - 14 dnů
350 Kč / os / noc
15 -28 dnů
295 Kč / os / noc
29 dnů a více
275 Kč / os / noc
Přistýlka
250 Kč / os / noc
Neobsazené lůžko
200 Kč / os / noc

PODMÍNKY

  • dodržování ubytovacího řádu
  • délka ubytování se bere vcelku bez přerušení (včetně víkendů)
  • záloha 50 % z ceny rezervace
  • pokoj se pronajímá vždy celý (za neobsazené lůžko se platí příplatek 200,-/noc)
  • minimální doba ubytování je 7 dnů
  • kouření je povoleno pouze v místech k tomu určených (venkovní prostory před budovou)

CO U NÁS NAJDETE?

Wifi zdarma

Ložní prádlo

Vlastní wc + koupelna

Strava

Možnost stravy za dobré ceny přímo v restauraci hotelu po celý den

Zábava

Bowling, kulečník, šipky

KONTAKT

 

Check-in od 15:00

Check-out do 10:00 

STORNO PODMÍNKY

  • Pokud klient zruší pobyt více než 20 dní před příjezdem, bude mu navrácená záloha.
  • V případě, že pobyt je zrušen méně než 20 dní před příjezdem, záloha propadá v plné míře.
  • Poplatek za změnu termínu činí 500 Kč. 

UBYTOVACÍ ŘÁD 

1. Ubytovatel může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od typu ubytování uvedeného v potvrzené objednávce. 

2. Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat nejpozději do 18 hodin v den, který byl v ubytovací smlouvě sjednán jako den počátku ubytování. Do té doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak. 

3. V případě, že host pojistí svou rezervaci číslem kreditní karty, je pokoj rezervován do příjezdu hosta. 

4. Host užívá hotelový pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovatelem. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10 hodin. Do té doby je povinen pokoj uvolnit a předat Ubytovateli. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může mu Ubytovatel účtovat pobyt za následující den. 

5. Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován. 

6. Host má právo užívat zařízení hotelového pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a služeb ubytovacího zařízení. 

7. Za škody, které způsobí host na majetku Ubytovatele, odpovídá v plném rozsahu. Pokud host zaplatí zálohu za pobyt či za čerpání služeb, bude z této zálohy přednostně hrazena škoda, kterou host prokazatelně způsobil. 

8. V pokojích nesmí být přemísťovat nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. 

9. Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit v recepci ubytovacího zařízení. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou uzavřeny vodovodní uzávěry a zamknout dveře. 

10. Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár. 

11. V době od 22 hodin do 6 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid. Ubytovatel přivolá lékařskou pomoc pro hosta, který onemocní nebo je zraněn, případně zajistí převoz do nemocnice. Veškerou následnou lékařskou péči, kromě první pomoci v areálu hotelu, si host hradí sám. 

12. Ubytovatel odpovídá za věci, které host do hotelu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení. Psi a zvířata mohou být v ubytovacím zařízení umístěna. Jejich majitel však nese odpovědnost za veškerou způsobenou škodu. 

13. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem, při ukončení pobytu. Ceník ubytování a služeb je na webových stránkách penzionu. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má Ubytovatel právo odstoupit od smlouvy o ubytování před uplynutím dohodnuté doby. Stížnosti hostů, případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení, přijímá vedení ubytovacího zařízení. Tento Ubytovací řád nabývá účinnosti dne 28.8.2022